ประกาศรับสมัครผู้ที่ต้องการปลดหนี้ครัวเรือน

เป็นที่ทราบกันดีว่าขณะนี้ไทยมีหนี้
ภาคครัวเรือนประมาณ 16ล้านล้านบาท
คิดเป็นประมาณ 90% ของ จีดีพี
และกำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่ภาครัฐ
และทุกฝ่ายกำลังวิตกว่าจะกลายเป็น
วิกฤตใหญ่ของเศรฐกิจไทยอีกคร้ังหนึ่ง
เพราะยังไม่เห็นหนทางแก้ปัญหาที่ชัดเจน

โครงการ ”หมู่บ้าน 4.0” ได้ร่วมมือกับ
โครงการ”สหกรณเครดิตยูเนียนนนทบุรี”
สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ได้
รายละเอียดมีดังนี้

ผู้ที่ต้องการปลดหนี้สามารถสมัครได้
โดยกดปุ่ม "สมัครเป็นผู้ปลดหนี้"
ในหน้าต่อไป และหาผู้ที่สุขภาพไม่สู้ดี
ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง (NCDs)
20 โรค รวมโควิดทุกสายพันธ์ุจำนวน
5 ท่านเพื่อกินไอติมสุขภาพ เพิ่มภูมิคุ้มกัน
ทำให้โรคดังกล่าวดีขึ้นในราคาเพียง 300
บาทต่อท่าน  ใช้เวลาเพียง 14 วันเห็นผล
(4 วันรู้สึกเปลี่ยนแปลงดีขึ้น)
เงินที่ท่านจ่ายมานี้จะมีธนาคารเป็นคนกลาง
เก็บไว้ให้จนกว่าท่านจะรู้สึกว่า
สุขภาพดีขึ้นจริง (4 วัน) จึงจะจ่ายให้
โครงการทั้งหมด (หรือใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)

นอกจากนี้ท่านจะปลดหนี้ได้โดยไม่ต้อง
ลงทุนอะไรเลย เพียงลงแรงและเวลา
ในการหาคนป่วย 5 คน และท่านยัง
ได้บุญเพราะช่วยให้ประชาชนสุขภาพดีขึ้น
ทั่วประเทศด้วยวิธีธรรมชาติ ซึ่งเหนือกว่า
เคมีบำบัดอันเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว
(ทานยามากๆ ตับไตพังได้)

หมายเหตุ: คนทานไอติมจะแนบข้อมูล
การรักษาโรค 3 เดือนย้อนหลังจาก
โรงพยาบาลหรือคลีนิคให้กับโครงการ