หลักการตลาด

เปรียบเทียบการตลาดทั่วไปกับหมู่บ้าน 4.0
tr> tr>
หัวข้อ ทั่วไป หมู่บ้าน 4.0
ปราบโควิด วัคซีนและยาป้องกันไม่ได้ ไอติมป้องกันได้
โรคเรื้อรัง (NCDs) ยา (1:1) ไอติม (1:ทั้งหมด)
มะเร็ง ยา ไอติม
ราคา แพงเป็นแสน-ล้าน ไม่เกิน 3,000 บาท
หลักทรัพย์ประกันคืนเงิน ไม่มี มี
ปลดหนี้ ไม่มี มี - หลายแสนถึงล้าน
ปลอดภัยและหายเร็ว ด้อยกว่า เหนือกว่า
สร้างงานและรายได้ 0 มี
รายการแจกฟรีต่อๆ ไป 0 1. หมอหุ่นยนต์
2. ชุดผลิตไฟฟ้า
3. เครื่องสีข้าว
4. อาหารฟรี
5. รายได้เพิ่ม (5 หมื่น-1 แสนต่อปี)
ความต้องการของตลาดในการรักษาโรค เฉยๆเพราะมียาแจกฟรี เฉพาะกรณียาเอาไม่อยุ่
ความต้องการของตลาดในด้านการปลดหนี้ 0 มี
ถูกกฎหมาย ใช่ ใช่